Activities

07 November 2017 г.

10-ТА СРЕЩА НА СОФИЙСКИЯ ФОРУМ ПО КОНКУРЕНЦИЯ НА 27 ОКТОМВРИ 2017

Комисията за защита на конкуренцията, съвместно с УНКТАД и МВНР, организира 10-та среща на Софийския форум по конкуренция (СФК) на 27 октомври 2017 г. в София. Генералната тема бе „Обмен на информация между конкуренти“. Статиите, публикувани в Бюлетина на СФК, показаха, че забранените споразумения на основата на обмен на информация между конкуренти са често срещани в страните членки на СФК. Темата предостави много въпроси за дискусия и дадевъзможност на бенефициентите на СФК (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Грузия, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия) да споделят практиката си, както и да обсъдят въпроси, които биха им били полезни в тяхното правоприлагане.

10-та среща наСФК бе открита с приветствено слово от г-жа Юлия Ненкова – Председател на КЗК. Значимостта на подобно събитие и извършената досега работа бе отбелязана и във приветствието на г-н Л. Борисов – зам. министър на икономиката и г-н Боян Белев – Директор на дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ при МВнР.

От името на УНКТАД с приветствие към участниците се обърна и г-н Хуан Луис Круселеги – началник секция в отдел „Политики на конкуренция и потребителите“ в УНКТАД.

В своето приветствие г-н Кирил Домусчиев – Председател на КРИБ също отбеляза и обобщи значимостта на СФК за развитието на конкурентоспособността и бизнес отношенията в България със страните от Балканите, Черноморския регион и ЕС.

В сутрешната пленарна сесия взеха участие като лектори със  свой презентации, г-н Теодор Танер – генерален директор на Австрийското ведомство по конкуренция,  г-н Антонио Гомеш – началник отдел „Конкуренция“ на ОИСР, г-н Ренато Феранди – от Италианското ведомство по конкуренция, г-н Гонсало Анастасио от адвокатско дружество „Advogatos” – Лисабон, Португалия, проф. Абел  Матеуш – от центъра по право и икономика на „Университетски колеж Лондон“, г-н Горка Навеа – от ГД „Конкуренция“ при ЕК, г-н Хидеюки Шимозу – от Японската комисия за частна търговия, г-н Даниел Колган, сътрудник в „Ди Ел Ай Пайпър“ – Брюксел.

В следобедната сесия членовете на СФК и другите участници в срещата имаха възможност да споделят своите виждания, опит и предизвикателства свързани с обмена на информация между конкуренти.

На срещата бяха представени заключенията от проекта на СФК за „Сравнителен преглед в областта на санкциите и освобождаването от санкции (leniency)“. Това бе четвъртото проучване от серията сравнителни прегледи след общия „Сравнителен преглед на режимите по конкуренция“, „Сравнителния преглед в областта на проверките на място“ и „Сравнителния преглед в областта на процесуалната справедливост“.

В края на срещата бе представен и третият брой на Бюлетина на СФК.

10-та среща на СФК се реализира и тази година с финансовата подкрепа на МВнР по Програмата за Българската помощ за развитие в сътрудничество с Министерство на външните работи.

 

10 November 2016

9TH MEETING OF THE SOFIA COMPETITION FORUM ON 11 NOVEMBER 2016

The 9th meeting of the Sofia Competition Forum will take place on 11 November 2016 in Sofia. There will be participants from all SCF beneficiaries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia), UNCTAD, OECD, Italy, Russia, Japan, Turkey, Ukraine, the economic consultancies Oxera and Compass Lexecon, as well as the law firm Freshfields Bruckhaus Deringer.

The general topic of the meeting will be „Pricing abuses of dominance in energy and telecommunications“. Taking into account that abuses of dominance are common during the liberalization process in these sectors this topic would be interesting and useful for all SCF members. The topic will be discussed in the morning plenary session moderated by Ms. Elizabeth Gachuiri from UNCTAD Competition and Consumer Protection Policies Branch. There will be speakers from the competition authorities of Italy (Mr. Gianluca Sepe), Russia (Ms. Elena Zaeva) and Japan (Mr. Kentaro Doi) as well as representative of the OECD Competition Division–Mr. Pedro Caro de Sousa who is also a lecturer in the University of Reading. Considering that the economic analysis is of significant importance in pricing abuse of dominance cases there will be speakers from top economic consultancies – Oxera (Mr. Sumit Sharma) and Compass Lexecon (Ms. Nadine Watson). There will also be a representative of the legal community – Prof. Dr. Thomas Lübbig from Freshfields Bruckhaus Deringer.

In the afternoon the participants will discuss the main topic of the meeting – pricing abuses of dominance in energy and telecommunications divided in two breakout sessions depending on the type of abuses – exclusionary and exploitative.

At the meeting the findings of the SCF project on “Comparative overview in the field of procedural fairness” will be presented and endorsed. This will be the third study in the series of SCF comparative studies after the general “Comparative overview of the competition regimes” and the report on “Comparative overview in the field of inspections on spot”.

At the end of the meeting the second issue of the SCF Newsletter will be presented.

UNCTAD

UNCTAD is the United Nations body responsible for dealing with development issues, particularly international trade. It produces often-innovative analyses that form the basis for recommendations to economic policymakers. The aim is to help them take informed decisions and promote the macroeconomic policies best suited to ending global economic inequalities and to generating people-centred sustainable development.

UNCTAD is also a forum where representatives of all countries can freely engage in dialogue and discuss ways to establish a better balance in the global economy.

In addition, UNCTAD offers direct technical assistance to developing countries and countries with economies in transition, helping them to build the capacities they need to become equitably integrated into the global economy and improve the well-being of their populations.

In 2012, UNCTAD and the Bulgarian competition authority jointly established the Sofia Competition Forum as a platform for cooperation among Balkan competition authorities.

Read more

ECN

The European Commission and the national competition authorities in all EU Member States cooperate with each other through the European Competition Network (ECN).

This creates an effective mechanism to counter companies which engage in cross-border practices restricting competition. As European competition rules are applied by all members of the ECN, the ECN provides means to ensure their effective and consistent application. The ECN allows the competition authorities to pool their experience and identify best practices.

Visit the website

OECD

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) promotes policies that will improve the economic and social well-being of people around the world.
The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems
As the OECD turns 50, they are focusing on four main areas:
• Restoring confidence in markets and the institutions and companies
• Re-establishing healthy public finances
• Fostering and supporting new sources of growth
• Ensuring that people of all ages can develop the skills to work productively in future.

The OECD Global Forum on Competition (GFC) brings together high-level competition officials from around the world on a regular basis. Close to 100 competition authorities currently participate in the Forum. The GFC provides an opportunity for policy dialogue between OECD countries and non-OECD economies. The discussion benefits from the input of the Competition Committee whose work has already generated substantial results in many countries, such as the voluntary adoption of ‘best practices’, substantial analytical convergence, the establishment of strong networks of enforcement authorities, and enhanced co-operation in international merger reviews, cartel investigations and other cases. The GFC provides a venue in which these important issues can be debated with competition authorities and other representatives of the developing world. At the same time, given its broad focus on development, the GFC promotes a wider dialogue that encompasses the linkages between competition policy and other cornerstones of economic development. 

Visit the website