SCF
Европейски Ден на Конкуренцията 31 Май 2018
Десета Среща на Софийски Форум по Конкуренция през 2017
Девета Среща на Софийски Форум по Конкуренция през 2016

Видео от Софийски Форум по Конкуренция на 31 Май 2018

Видео от Софийски Форум по Конкуренция през 2017