Контакти

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18

Надя Минчева
Телефон :02 9356 177
E-mail: nmincheva@cpc.bg

Петър Градинаров
Телефон: 02 9356 111
E-mail: pgradinarov@cpc.bg

Пресцентър: Елма Митрева
Телефон пресцентър: 02 9356 188
E-mail: press@cpc.bg

Работно време на деловодство с външни лица: от 9 до 13 ч. и от 13.30 до 16 ч.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ООН ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ


Адрес:Дворец на нациите,
1211 Женева, Швейцария

T: +41 22 917 1234
Ф: +41 22 917 0057

E-mail: unctadinfo@unctad.org